• Immigration to Japan

  The way to become an Japanese citizens
  Tháng 08 năm 2017
  The way to become an Japanese citizens
  Living in japan, The way to become an Japanese citizens

  Đời người ai chả có ước mơ, hoài bão.

  Với tôi, tôi thích sống ở nơi như Nhật Bản. Không biết vì lý do gì. Thích và mong muốn thế thôi.

  Ở đây là nơi tôi lưu trữ thông tin về tình hình nhập cư thành công dân và sinh sống trên đất Nhật. Có thể nó sẽ không giúp tôi toại nguyện như ý muốn. Nhưng nếu có thể thì nó cũng sẽ giúp ích cho những ai đang tìm kiếm và đồng quan điểm với tôi.

  Tra cứu

  Đây là từ khóa tôi tìm kiếm trên Google: immigrated to japanimmigrate to japanimmigration to japan.

  Những từ khóa bằng tiếng anh để tìm tài liệu tham khảo. Nếu bạn không có niềm tin vào con người xin hãy tìm kiếm với Google như tôi đã làm.

  Một vài bài viết hay cần lưu ý

  Wikipedia

  “Whereas in Germany and Canada around 40% of asylum applications are approved, in Japan the number averages 0.2 per cent.”

  Dẫn nguồn: Immigration to Japan

  Những người đã sống ở Nhật

  Dẫn nguồn bài viết 7 Things About Living in Japan Nobody Tells You

  và video A Life in Japan - Documentary with English subtitles

  Dẫn nguồn Can a foreigner purchase property in Japan?

  Dẫn nguồn Thủ tục xin cấp visa Đầu tư kinh doanh ở Nhật

  Cần chú ý

  Các nội dung này đều có thể đã cũ, hoặc quan điểm mỗi người khác nhau. Nên tốt nhất chính mình hãy dấn thân vào tìm hiểu sẽ tốt hơn.