• Find Jos at Phu Quoc Island

  Your Career at Phu Quoc Island
  tháng 9- 2017
  Tìm việc làm tại Phú Quốc
  Đảo Phú Quốc

  Haboba tổng hợp các dữ liệu tuyển dụng của các công ty trên địa bàn Huyện Đảo Phú Quốc, các thông tin tuyển dụng được đăng tải miễn phí không vụ lợi. Haboba không hề thu phí sử dụng và đăng tin tuyển dụng áp dụng đối với cả người tìm việc và nhà tuyển dụng.

  Ý tưởng khởi đầu khi nhận thấy rằng các công ty rất khó tiếp cận các dịch vụ tuyển dụng do hầu hết đều áp đặt thu phí, vì thế để đóng góp công sức vào sự phát triển huyện đảo Phú Quốc nói chung, và của Doanh nghiệp tư nhân Thảo Am nói riêng, chúng tôi khởi tạo dự án này nhằm cung cấp một dịch vụ miễn phí cho người dân ở huyện đảo Phú Quốc, cũng như người tìm việc đang có nhu cầu tìm công việc ổn định.

  Haboba Find Job at Phu Quoc Island

  http://haboba.com

  „Vẫn ngày ngày miệt mài viết nên các sản phẩm của mình.
  / Ứng dụng vế tìm việc làm ở huyện đảo Phú Quốc.

  – Phạm Xuân Tiếp, fb.com/thaoamtanuyen, Founder