• Dự án Bakadono Website

  Aho. Baka. Bakayaro. Konoyaro
  trung tuần tháng 8 năm 2017
  Aho. Baka. Bakayaro. Konoyaro
  Aho. Baka. Bakayaro. Konoyaro

  Ngu. Baka-dono. Quý ngài ngu. Là dự án website đang phát triển chú trọng vào 3 mục tiêu sau:

  • Học tiếng Nhật căn bản, có hệ thống
  • Sưu tầm phim Samurai cổ, quý, ngon lành để xem
  • các nội dung liên quan đến: Du học, Định cư, và sở hữu nhà ở Nhật Bản.

  „Baka-dono đóng vai trò củng cố và thu thập thông tin.
  / Kênh tư liệu tham khảo về Nhật Bản.

  – Phạm Xuân Tiếp, fb.com/thaoamtanuyen, Project Manager

  Với 3 mục tiêu chính kể trên, nội dung chỉ xoay quanh các vấn đề đó mà thôi. Và nội dung được cung cấp miễn phí, nhà tài trợ cho sự phát triển của website đến từ quảng cáo sponsor bởi google Adsense. Hãy ủng hộ quảng cáo giống như ủng hộ chúng tôi tồn tại.

  Mục tiêu

  • Phát triển nhiều mục tiêu khác cho Bakadono trong tương lai
  • Sở hữu cấp tên miền quốc tế, quốc gia nhật bản.
  • sở hữu tên miền cấp quốc gia việt nam.
  • Bakadono hướng đến vài mục tiêu kể trên trong thời gian 2 năm.