18.4.2016

Lái buôn Việt lợi hại cỡ nào?

lái buôn Tàu và Thương lái Việt hại nông dân Việt", Điều này cần học người Thái Lan. Từ sản xuất tới tiêu thụ, lợi nhuận người nông dân được hưởng 70%, các tầng lớp thương lái trung gian được chia nhau 30%”. Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội nói và cho biết, Việt Nam đang ngược lại, lợi nhuận phần lớn rơi vào túi thương lái, nông dân chỉ được vài %, thậm chí trắng tay.

Chuyện ép giá đá có từ ngàn đời nay nhằm ăn chặn tiền lời của người tạo ra của cải vật chất, trong khi đó. Số lượng người “thương nhân” Việt Nam tăng đến chóng mặt.

Đây có phải là chính sách của nhà nước?

Nếu phải như thế thì niềm tin vào con người còn không?

Với bọn nông dân thấp cổ bé họng thế này thì đến đời nào cơ quan chức năng vào giải cứu?

Liệu đây có phải chế độ độc tài?

Thời buổi chỉ có đạp vào mặt nhau mà sống?

Phương án tốt nhất ra sao mời các bạn đọc tiếp phần sau đăng trong vài ngày tới.