8.9.2017

Gatsbyjs listed thaoam and bakadono as showcase website

Gatsbyjs là một trong số vài dự án hiếm hoi bản thân bakadono có đóng góp công sức vào.

Xét về tương lai thì… thấy cũng mù mịt không sánh bằng nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác.

Nhưng bản thân thấy thích, và hứng thú có lẽ là được.

Bởi vì ngay từ đầu mình đã xác định rất rõ ràng các open source là chủ đạo ví dụ WordPress, sau đó mình bỏ Wordpress để theo Hexo (Đối với Hexo thì mình chỉ build có một site duy nhất, nhưng tính hiệu quả của nó khá cao nhờ Themes sử dụng được thiết kế rất tốt), cuối cùng lại nhận thấy Gatsby hay nên kết hợp cả Hexo và Gatsby làm một để theo đuổi.

Hiện tại, thứ duy nhất mình có thể đóng góp là file README.md của Gatsby lol. LMAO.

Nhưng cũng cảm thấy rất vui vì đã đóng góp công sức vào dự án mở này của họ.

Tính tới thời điểm tháng 9.2017 Bakadono có đến 12 dự án đang chạy dựa trên Gatsby, và duy nhất 1 chạy trên Hexo. và từ bỏ hoàn toàn chương trình open source cũ là Wordpress.