3.12.2016

Choose the right Partner Advertising Network

Mình đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng website và xây dựng nội dung content về các đề tài khác nhau, các vấn đề nóng bỏng của xã hội.

Dành nhiều thời gian để trải nghiệm các mạng quảng cáo khác nhau Partner Advertising Network, cuối cùng mình nhận thấy Google AdSense là tốt nhất. Vote 5 star cho AdSense. They’re the best.


While Media.net yêu cầu nội dung content chỉ bằng tiếng anh mới chấp nhận, thì Google AdSense chấp nhận hầu hết ngôn ngữ và đặc biệt là Việt Nam, Vietnamese.

Ngoài ra đội ngũ support của họ thì trên cả tuyệt vời, chỉ cần cung cấp provide đầy đủ các giấy tờ cần thiết thì trong vòng 1 tuần họ sẽ giải quyết. Phục vụ hàng tỷ người trên hành tinh này mà chỉ mất 1 tuần để giải quyết cho người sử dụng không thu phí, hành động quá cao đẹp và đáng ngợi khen.

Và thêm nữa, cơ chế tính toán của họ thì tuyệt vời kèm theo các công tụ tiện ích đi kèm phục vụ các developer nữa chứ! Quá ngon.

Hiện tại, Thảo Am lựa chọn Google AdSense cho hầu hết các dịch vụ con của mình, và các website service content các chủ đề khác nhau cũng phần lớn do Google AdSense tài trợ, sponsor.

Chân thành cảm ơn Google AdSense. I’m happy be with you!.