Bản quyền hình ảnh và nội dung, và hệ thống website:
/ Responsible for all content, and the website:

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Am

MST: 3702542626

Phạm Xuân Tiếp
Đường Tân Hiệp 16
Tổ 03. Khu phố Bà Tri.
Phường Tân Hiệp. Thị xã Tân Uyên Tỉnh Bình Dương

Phạm Xuân Tiếp (Work, Sale, Creator)
(+84) 0162 870 9574
xuantiep.pham@gmail.com

Thảo Am P.E (Official)
(+84) 0162 870 9574
info@thaoam.com

Bakadono Support
(+84) 0162 870 9574
info@bakadono.com

Nguồn Open Source, Photo, và nội dung:
/ Design & Code, Photos (except portrait):
Bakadono Resource
/ Please contact for more information:

Đèn Dừa.
Nguồn source:
Phát triển từ Hexo, HMG, Build từ GitHub. và Hosting tại Netlify.

Bakadono.
Phát triển từ Gatsby, Framwork Bakadono, Build từ GitHub. và Hosting tại Netlify.
Sử dụng gatsby.jspaper.js Để làm website tĩnh static content. Thanks to all contributers of these projects!

Thỏa thuận về “Cookie”

Website này sử dụng web analytics service Google Analytics. Dấu trình duyệt còn được gọi là “cookies”.
Một vài truy xuất từ ngay trên máy tính của bạn và cho phép thống kê những công việc bạn làm trên website.
Những thông tin sử dụng bằng “cookie” không cung cấp cho bên thứ ba. Bạn có thể kiểm soát “Cookie” của mình bằng trình duyệt.

Privacy Policy for use of Analytics

/ This website uses the open source web analytics service Google Analytics. Google Analytics uses so-called “cookies”. These are text files that are stored on your computer and which allow an analysis your use on the website. For this purpose, the information generated by the cookie about the use of this website is stored on our server. The IP address is anonymized before the file is saved.
The information on the use of this website generated by the cookie is not passed on to third parties. You can prevent cookies from being saved in your browser settings.
Source Google Analytics Data protection: https://www.google.com/analytics (translated)